Vytvoření ZDRAVÉ ŠKOLY JE pro nás to nejdůležitější.
Co to znamená?
Hlavní motto: "Dětství je třeba chápat jako nedílnou součást života, nikoli jako pouhou přípravu na něj…"
Sekundární motto: "Vedeme a vychováváme děti ke zdraví, ke zdravému životnímu stylu a zdravým mezilidským vztahům, chráníme a posilujeme jejich zdraví a lidský charakter i inteligenci."

Spolupráci s rodiči bereme jako nedílnou součást kompletní pedagogické práce s dítětem, proto velkou pozornost klademe i na vzájemnou komunikaci mezi učitelem a rodičem, v případě oboustranných návrhů, připomínek a zlepšení.
Vážení rodiče a milé děti,
na těchto stránkách budete v průběhu celého školního roku informováni o novinkách, změnách, důležitých informacích a akcích pořádaných naší mateřskou školou.
VÍCE INFORMACÍ ZDEZÁPIS DO MŠ
Zásady cookies
Zápis do MŠ pro školní rok 2024/2025

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání Č.j. 6/2024

Plánované akce a projekty pro školní rok 2023 - 2024

Jídelníček na další týden