"Vytvoření ZDRAVÉ ŠKOLY
je pro nás to nejdůležitější."

Co to znamená?

Hlavní motto: "Dětství je třeba chápat jako nedílnou součást života, nikoli jako pouhou přípravu na něj…"
Sekundární motto: "Vedeme a vychováváme děti ke zdraví, ke zdravému životnímu stylu a zdravým mezilidským vztahům, chráníme a posilujeme jejich zdraví a lidský charakter i inteligenci."

Snahou celého pedagogického sboru je rozvíjet osobnost dítěte, připravit jej na to, aby se projevovalo, jako svébytná, samostatná bytost, které školka zabezpečuje zdravý, harmonický, fyzický a psychický vývoj.

Provozní
© Designed by MJ, Sevenheaven production
ZÁPIS DO MŠ
Zásady cookies